Hur fungerar coaching?

 

Det är ganska vanligt att ha tankar om att något skulle behöva förändras. Man kanske upplever att saker och ting fungerar väl men behovet av att förnya och gå framåt finns där. Det kan handla om att vidareutbilda sig, att skaffa ett nytt jobb eller att som individ eller grupp ta på sig nya roller och uppgifter. Med hjälp av coaching så kan man sätta fingret på vad behovet av förändring består av, och man kan även komma fram till en handlingsplan. Då man får hjälp av en coach så känns det inte längre svårt att göra något åt saken eftersom man får klarhet i vad som bör göras.

En klassisk metod för framsteg

Coachingen är inget nytt. Metoden går ut på att se på den nuvarande situationen och använda sig av de möjligheter och styrkor som finns för att nå ett mål. Inom idrotten så har coachingen länge varit självklart. Det är först under senare år som man har insett hur väl tekniken fungerar även för sådant som inte relaterar till idrott. Coachingen fungerar som en slags handledning där man i grupp eller ensam kan nå stora framsteg inom en kort tidsperiod.

Inte att förväxla med terapi

Man kan lätt förväxla coachingen med terapi, men det här är inte samma sak. Med terapin så tittar man ofta på saker som har hänt och på vanor som skapar problem som man inte kan hantera. En coach behöver inte vara terapeut men man kan inte bortse från att dessa områden är nära besläktade. Coachingen ser mer till nutid och framtid medan terapin även inkluderar dåtid. Om man går till en coach som också har kunskap och erfarenhet av terapiska behandlingar så kan man dra stor nytta av detta. Coacher med ett bredare kunskapsområde är ofta väldigt flexibla vad gäller den metod och handlingsplan som man utvecklar.

Samtal

För att komma igång med coachingen så kommer man för det mesta till ett första möte. Det här är till för att coachen ska kunna presentera sig och sin metod, och för att man ska kunna stämma av vad som kan tänkas komma upp under samtalen. I det här läget så känner man om det finns en bra personkemi vilket är mycket viktigt. Coachen är där för att hjälpa den som coachas att komma fram till egna insikter och beslut. För att detta ska inträffa så måste man känna sig avslappnad och naturligt under samtalen.

Så länge coachas man

Det fina med coachingen är att den kan pågå under en kortare tid. När man väl har kommit fram till vad som ska göras och hur så behöver man inte längre gå till sin coach med jämna mellanrum. I och med att man redan har utvecklat en bra arbetsmetod så kan man alltid komma igen då man behöver mer coaching för att komma vidare i arbets- eller privatlivet. Man anpassar alltså coachingen till de egna behoven och tar stöd och hjälp av denna då det behövs.

25 Nov 2012

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)