Handledning för chefer

 

I Sverige så är det inte särskilt populärt med pyramidstruktur på arbetsplatser. Chefer ska å ena sidan leda och stimulera men samtidigt så får de inte inta en position där de upplevs som alltför bossiga och hårda. Balansgången för en chef kan vara nog så besvärlig och det särskilt om man inte har så mycket kunskap om kommunikation och ledning av olika typer av människor. Det är ju inte så ovanligt att man anställer en chef för att personen har så god kunskap om organisationen och de mål som man har som företag men som samtidigt inte kan mycket om kommunikation och grupparbete. Med handledning för chefer så råder man bot på detta problem och personen som är så duktig på att planera och strukturera arbete blir minst lika duktig på att leda de som är med som nyckelspelare i produktionen.

En ledande roll

En person som leder och som ska hjälpa andra till utveckling behöver själv en hel del stöd för att lyckas med detta. Då en chef inte är omtyckt så har det sällan med personlighet att göra utan mer med hur chefen hanterar sin roll. Om chefen är lyhörd och duktig på att lösa konflikter innan de uppstår så kan arbetsplatsen dra stor nytta av detta, men hur kan man som chef veta om man är tillräckligt lyhörd och hur man egentligen klarar av sin arbetsuppgift? Med handledning för chefer så får man en chans att se närmre på sitt eget ledarskap tillsammans med en person som är fullkomligt objektiv och inte involverad i ens arbetslag.

Kommunikation är a och o

För chefer så är det kommunikationen som står i centrum. Man vet vad som måste sägas men om man inte förmedlar detta på rätt sätt så kan reaktionerna bli minst sagt förödande. Dessutom så måste man lära sig att hantera olika situationer på rätt sätt. Om man till exempel inser att en medarbetare inte mår bra så är det väldigt viktigt att man har förmågan att kommunicera om detta på rätt sätt så att medarbetaren kan få hjälp och komma igen snabbast möjligast.

En chef som inspirerar och utvecklar

Den bästa chefen är den som inspirerar och utvecklar sina medarbetare. När man har en ledare som är genuint intresserad av individer och gruppen som helhet så skapas ett förtroende som gör att alla trivs på arbetsplatsen. För att chefen ska kunna inspirera och utveckla så måste han eller hon själv utvecklas och detta bör ske utanför arbetsplatsen tillsammans med en kunnig coach. Coachen kan givetvis användas för gruppsammanhang då man jobbar tillsammans för att skapa en bra och stimulerande arbetsplats där alla upplever att de är en viktig del av teamet.

Stresshantering

Chefer kan drabbas av stress på ett sätt som kan vara riktigt skadligt. När pressen blir för stor så är det viktigt med handledning för chefer där man jobbar för att få tillbaka kontrollen över situationen. Den som ska leda måste ju kunna tänka klart och strukturerat och detta är sällan fallet då man drabbas av stress i alltför stor omfattning. Tillsammans med en terapeut eller coach så tar man sig igenom stressiga perioder på ett sätt som inte leder till en försämrad arbetsmiljö eller ett minskat förtroende från medarbetarna. Du kan läsa mer om handledning på terapi-stockholm.com

28 May 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)