Coaching och Handledning

 

Välkommen till en sida om Coaching och Handledning. Här kommer Du att finna information olika former av coaching och handledning som är anpassade för såväl arbetslivet som för personlig utveckling.

Så vad är egentligen coaching och handledning? I en kort mening kan man säga att det handlar om att stödja ett personligt utvecklingsarbete och i vissa fall ett utvecklingsarbete på en arbetsplats. Coaching och handledning är antagligen något som har funnits sedan människans skapelse. Vissa menar att den över två tusen år gamla grekiska filosfen Sokrates praktiserade handledning och coaching. Genom att  ställa "öppna och reflekterande frågor" skapade han en grogrund för sina "elever" att själva finna svaren på sina problem. Denna teknik har sedan dess och fram till idag använts inom coaching och handledning.

De senaste åren har coaching och handledning utvecklats, vad gäller i teori och metod. Dagens coacher och handledare hämtar hela tiden  ny inspiration, bl.a från forskningsrön inom organisations- och idrotsspsykologi och från olika former av terapeutiska metoder som tex. KBT. Visserligen har coaching och handledning inspirerats av olika former av lösningsorienterad terapi men det är viktig att vara medveten om  att varken coacher/handledare arbetar terapeutiskt med psykiska sjukdomstillstånd eller djupare psykologiska processeser

Så, för vad är coaching och handledning lämpligt ? När kan dessa tekniker bäst användas ? Hur arbetar man med coaching och handledning i praktiken ?  Det är några frågor som vi hoppas kunna besvara här.  Förhoppningsvis kommer du också kunna få lite tips om vad du tänka på när du söker en coach eller handledare. Vi kommer även att titta på några exemepl på mer "nichad" coaching och handledning har ökat i omfattning . Inte minst i Stockolm där utbudet av coacher och handledare enormt stort är det lätt att gå vilse.

Det finns en del som förenar coaching och handledning. Genom samtal med en professionell "stödperson" uppmuntrar båda metoderna individer/grupper till ett utvecklingsarbete och ett problemlösande som inklud-erar självreflektion, självkännedom och ett ökat personligt ansvarstagande. Det finns dock också avgörande skillnader mellan dessa två tekniker. Coaching är ofta något mer målfokuserad än handledning. Coaching arbetar ofta med mål och handlingsplaner medan handledning ofta är mer utforskande. En annan skillnad är att coaching kan omfatta hela klientens livssituation, både yrkes- och privatlivet. Handledningen däremot mer inriktat på yrkeslivet. Vanligtvis är coaching individuellt anspassat medan handledning oftast sker i grupp

Mer om vad som förenar och skiljer coaching från handledning kommer du så småningom att hitta här.

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)
[ X ]

Ägaren av denna hemsidan har inte loggat in på över 6 månader.

Är detta din hemsida? Logga in här för att ta bort denna rutan.

Eller starta din egen hemsida med N.nu: