Handledning

 

Handledning som pedagogiskt stöd har sedan länge varit en metod för att arbeta med problem och utvecklingsfrågor inom arbetslivet. Handledning förekommer framförallt inom "människorelaterade" yrken som t.ex skolan, sjukvården och omsorgen. Handledningens innehåll, omfattning och genomförande kan dock variera mellan olika typer av arbetsplatser. Att arbeta med människor påverkar inte bara den enskilda individen, utan kan också ge avtryck på en hel personalgrupp. Därför är det relativt vanligt att handledning sker i grupp. Det innebär att deltagarna i gruppen inte bara får ta del av handledarens kompetens utan även till gruppens samlade kunskap och erfarenheter.

Det primära syftet med handledning är vanligtvis att få tillstånd en väl fungerade arbetsplats. Genom att avsätta tid för handledning skapas ett utrymme för att tala fritt och reflektera över sin arbetssituationen. Utöver att förstärka yrkeskompetens kan handledning innebära en del "psykologiska reflektioner". En handledningsgrupp kan t.ex. behöva tid att arbeta med relationerna inom gruppen, med själva gruppdynamiken.  Fenomen som samarbetssvårigheter och gruppbildningar är inte ovanliga. När gruppdeltagarnas i handledning, samtalar och diskuterar med varandra, skapas en miljö där alla blir "sedda" vilket i sin tur gör det lättare hitta lösningar på olika typer av problem. Genom att systematiskt arbeta med  inventering, sortering och reflektion blir det lättare  för deltagarna att t.ex se vad som beror på arbetsorganisation och vad som beror på ens egna personliga förhållningssätt. Allt arbete med människor innebär arbete med en själv.

Genom handledning ges deltagarna möjlighet att ta ansvar och kontroll och på så sätt lära sig att hantera sina jobb och må bättre under och efter arbetstid. Efterhand kommer vi att fylla på med fler artiklar, bl.a en om valet mellan individuell- eller grupphandledning och en om varför man ska gå i handledning. Här kan du tillsvidare få boktips om handledning.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)