Coaching

 

Användningen av coaching inom privatlivet och arbetslivet har under de senaste åren genomgått en explosionsartad utveckling. Det finns flera skäl till det. Ett är att arbetetslivet ställer allt större krav på att såväl yrkes- som den sociala kompetensen utvecklas. En annan faktor som förklarar varför efterfrågan på coaching ökar är att individen själv upplever att coaching kan leda till ett ökat personligt välbefinnande.  

Idag har definitionen på coaching breddats, Nu finns allt från personlig livscoaching till mer specialiserad coaching som t.ex. karriärs- och ledarskapscoaching. Något som är gemensamt för all coaching är att den erbjuder metoder för ett personligt utvecklingsarbete. Coachens roll är också genom mötet att stödja och utmana den coachade i detta utvecklingsarbete.  Det engelska ordet "Coach" betyder ordagrant ”en vagn som transporter människor från en plats till en annan”. Coachen tillhandahåller verktygen och sin egen person men det är den coachade som bestämmer vart färden ska gå. Även om de finns undantag så bedrivs coachig vanligtvis i form av ett individuellt möte mellan coach och den coachade.

Den moderna formen av coaching har formats bl.a från lösningsinriktad terapi, organisationspsykologi, och idrottspsykologi. Coaching är med andra ord inte något nytt när det gäller tekniken och redskapen. Det som är nytt är sammanhanget och ramarna som gäller för det coachande samtalet. Coaching brukar vanligtvis vara tydligt avgränsat vad gäller problem- och utvecklingsområde. Det kan t.ex handla om hur man bäst utvecklar förmågan att "hålla tidsplaner" eller hur man bäst "möter kunder och patienter".  Coaching brukar inte pågå över en längre tidsperiod vilket innebär att coaching inte innebär något "djupare terapeutisk arbete".  Coaching tenderar istället att mer konkret arbeta utifrån perspektivet "här och nu" och till att utveckla konkreta framtidsstrategier.

De allra flesta som arbetar som coach använder sig av ett systematiska och metodiska angreppsätt för att uppnå uppsatta mål. Vanligtvis inleds en coachingperiod med att den coachade tillsammans med coachen formulerar mål och identifiera de hinder som står i vägen för att målen ska uppfyllas. Därefter fokuserar coachingen på att utveckla de styrkor och resurser som den coachade besitter.  Genom att coachen agerar som bollplank och stöd i att metodiskt fokusera på det som är viktig har den coachade möjligheter att hitta sina egna verktyg för att fungera bättre.

Mer om coaching kan du så småningom hitta här. Bl.a kommer det en artikel om "vad kan man uppnå med hjälp av coaching", "ger coaching snabba resultat och "kan man lösa konflikter på jobbet med coaching"

 

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)