Handledning inom vården

 

Inom vårdyrket så finns det otroligt många roller och en och samma arbetsuppgift kan innefatta en hel del krav på hur man ska fungera, detta både som kollega och som ledare. Med tanke på det här så är handledning inom vården otroligt viktigt och något som kan leda till att människor utvecklas i grupp och individuellt. En duktig handledare behöver inte vara expert på vårdyrket för att kunna hjälpa till med handledningen som krävs för att den som jobbar inom vården ska få ny lust och kraft i arbetet. Det handlar snarare om förmågan att hjälpa till med att utvärdera och analysera för att ge plats till nya och konstruktiva beslut.

Utvecklas inom vårdyrket

Inom alla yrken så finns det ett behov av att utvecklas. Det här kan innebära att man kanske engagerar sig på arbetsplatsen i en form av ledande position eller att man vill vidareutbilda sig för att få nya arbetsuppgifter. Nu är det dock inte alltid så självklart att man kommer att få ett ja från sina chefer till vidareutbildning och dessutom så kanske man alls inte är medveten om hur man skulle kunna förändra sin yrkesroll med hjälp av kurser och nya uppgifter på jobbet. Med handledning inom vården så kan man få upp ögonen för vad som skulle kunna vara möjligt. Man kommer även att kunna lägga upp en plan och en strategi för hur man ska nå de mål som man sätter upp tillsammans med en erfaren handledare.

En objektiv handledare

Idag så är det ganska vanligt att man ordnar med handledare inom vården och detta är givetvis viktigt och bra. Det finns dock en nackdel med en handledare som jobbar på samma arbetsplats och det är att det kan bli svårt att se situationen som uppstår på arbetsplatsen på ett objektivt sätt. Det här är också varför ledare inom vården behöver hjälp med coaching för att klara av sina roller på ett effektivt sätt. Om man vänder sig till en coach eller terapeut som inte jobbar på samma arbetsplats så riskerar man inte att få kommentarer och åsikter som inte hör hemma i professionell vägledning. Istället så kommer man att ha en objektiv person som bollplank och som hjälp då man försöker få en bättre överblick över sin arbetsplats och sin yrkesroll.

En smidig plan för handledningen

Det kan vara bra att ordna med coaching som man kan få på sin arbetsplats, och det särskilt om man vill få handledningen i grupp. När man ser närmre på handledning inom vården så ska man fundera på det upplägg som kommer att fungera bäst. För individen så kanske det är bra att hålla möten utanför arbetsplatsen för att det hela ska förbli privat och inget som andra på jobbet börjar diskutera. För gruppen som vill utvecklas med hjälp av coaching så kan det spara en hel del tid om man kan ta mötena direkt på arbetsplatsen istället för att bege sig till handledarens kontor och klinik.

16 Jun 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)