Välja handledare eller Coach i Stockholm

 

Som alltid är det viktigt att titta på handledarens och coachens kompetens när man söker hjälp och stöd. Någon enhetlig standard för att kvalitetssäkring av kompetens finns inte.  Inom coachingvärlden finns ett antal utbildningar och olika former av certifieringar för kvalitetssäkring. Inom handlledning finns ingen motsvarande certifiering. Här utbildar olika instutioner och utbildningsanstalter i hög grad utifrån yrkeskompetens. I slutändan är det ändå "kunden" som måste värdera kompetensen och vid behov ställa den i relation till t.ex kostnaden och till din egen kompetens.

Coaching

Inom coaching finns ett antal certifieringar som ska garanterar den formella kompetensen. Exempelvis ICF (international coach federation), en certifiering i tre steg (Associate Certified Coach, Professional Certified Coach och Master Certified Coach) En annan är EMCC ( European Mentoring and Coaching Council)som består av fyra nivåer (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner). Exempel på andra certifieringar AC (Association for Coaching), ECA (European Coaching Association) IAC (International Association of Coaching) och WABC (Worldwide Association of Business Coaches).

I Stockholm utbildar Humanova samtalscoacher som kan erhålla internationellt coachcertifikat från EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Deras utbildning är godkänd på senior practitioner nivå vilket möjliggör att arbeta som professionell coach – Certified Professional Coach

Handledning

Inom handledning finns inga motsvarande certifieringar, åtminstone inte i Sverige. Det beror sannolikt att handledningskompetensen är mer specialiserad och mer inriktat på vissa yrkesgrupper. Här kan det vara viktigt att som "kund" bestämmma sig för om det räcker artt handeldaren har en metodkompetens eller om det också är nödvändigt med en fackkompetens inom yrket.

Exempel på utbildningsinstutioner med mer specielaiserade handledning är Kunskapsutbildningsintitutet som bla. anordnar handledarutbildingar för personal inom psykiatrin. Ersta Sköndal högskola anordnar handledarutbildning i psykosocialt arbete medan Stockholms Universitet anordnar utbildningar för handledare inom lärarutbildningen. Ett exempel på en mer generell handledarutbildning är den som bedrivs på Humanova.

I denna artikel kan du läsa mer om värdet av bra handledning. Fler artiklar kommer i ämnet. Bl.a en hur man väljer rätt coach.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)